Strona główna > Zdjęcia, fotografie, panoramy Wrocławia w ujęciu tematycznym. > Wrocław - miasto pięciu rzek. > Nadwodne pejzaże. > Odra07 - Stara Odra.
Kliknij aby obejrzeć w pełnym rozmiarze
Wrocław - Stara Odra: Most Osobowicki - Śluza Różanka.
Zestaw pchany z ładunkiem węgla dla elektrociepłowni opuszcza Śluzę Różanka. Widok z Mostu Osobowickiego.
Panorama ~145° złożona z 3 fotografii cyfrowych z 08/10/2006 roku.
Wymiary oryginału w cm 86 x 31 (200dpi).
SluzaRozanka081006_1032_35Web.jpg SluzaRozanka081006_1059_62Web.jpg SluzaRozanka081006_1073_5Web.jpg SluzaRozanka081006_1076_79Web.jpg